Hem

Välkommen till Gullvivaskolan

Gullvivaskolans värdegrund

Elevernas framtid skapar vi tillsammans!

Vi har ett positivt förhållningssätt.
Vi uppmärksammar och förstärker det som är bra
och bygger på var ens inneboende resurser.
Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö.
Vi respekterar varandra, bryr oss om och hjälper till.
Våra förväntningar på varandra är höga.